Mucogent.be wil het Gentse Mucoviscidosecentrum en zijn patiënten op alle mogelijke manieren ondersteunen zodat hen steeds voor alle aspecten van de ziekte de beste behandeling kan gegarandeerd worden qua kwaliteit, comfort en kosten.

Van alle medewerkers moet steeds de hoogste wetenschappelijke kwaliteit worden nagestreefd door het stimuleren van bijscholing, opstarten van en deelname aan wetenschappelijke projecten.

Er dient grote waarde gehecht te worden aan een maximaal comfort van de CF- patiënt van elke leeftijd, zowel op de polikliniek als bij hospitalisatie.

Dit alles moet gebeuren tegen de laagst mogelijke kostprijs voor de patiënt. Waar financiële tegemoetkomingen van andere instanties onvoldoende zijn zal geprobeerd worden om de kosten van nuttige onderzoeken en behandelingen te dragen zodat voor elke patiënt, wat ook zijn financiële mogelijkheden, de beste zorg gegarandeerd kan worden.

Om zijn doel te bereiken zal Mucogent.be de nodige materiële en immateriële steun werven voor het Gentse CF-centrum en zijn patiënten. Hiervoor worden contacten gelegd met officiële en privé- instanties, met firma’s, service clubs en individuele sponsors.

Steeds moet geprobeerd worden concurrentie met de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose te mijden.

Uw steun helpt.

Giften ter ondersteuning zijn steeds welkom.
U kan dit doen via overschrijving op ons rekeningnummer :

BE 24 979-5814989-38

 

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u een fiscaal attest.

 

Laatste Nieuws

Binnenkort nog een professor erbij

  Op vrijdag 31 januari 2014 om 14u in de Aula van de Universiteit Gent (Volderstraat 9) verdedigt dr. Filomeen Haerynck haar proefschrift "Innate immunity in chronic infectious en inflammat ...
Geplaats op 26-01-2014   Lees volledig bericht

Bericht van Prof. dr. Robbrecht - Afscheid

 Prof dr. robberecht stopt er officieel mee in het u z en dus ook het mukocentrum op 31 oktober 2013 en deelt de lezers daarbij volgend berichtje mee: ongeveer 35 jaar na mijn eerste ervaring ...
Geplaats op 04-10-2013   Lees volledig bericht

DANK U WEL Stuurgroep Oud - Optimisten Zingem !

De Stuurgroep "Oud-optimisten" Jeugdhuis Zingem is een groep vrienden die elk jaar een reüniefuif organiseert voor oud-leden en sympathisanten van de gewezen jeugdclub. Dit jaar schonke ...
Geplaats op 27-09-2013   Lees volledig bericht

» Alle nieuwsberichten